Apa tujuan lidah

Lidah adalah organ tubuh manusia yang bekerja sebagai indera pengecap makanan yang fungsi utamanya membantu proses pencernaan makanan. Selain itu lidah juga berperan dalam: 1. Indera pengecap atau perasa 2. Membantu mencerna makanan 3.┬áMembantu manusia…

Tahapan Pandemi

Walaupun ada langkah-langkah prosedural yang akan diambil CDC untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan suatu kejadian penyakit, penentuan stadium sebenarnya dari suatu epidemi (pada dasarnya garis besar tentang kapan penyebaran penyakit cukup parah untuk mengambil tindakan spesifik)…