Tahapan Pandemi

Walaupun ada langkah-langkah prosedural yang akan diambil CDC untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan suatu kejadian penyakit, penentuan stadium sebenarnya dari suatu epidemi (pada dasarnya garis besar tentang kapan penyebaran penyakit cukup parah untuk mengambil tindakan spesifik)…