Tag: Proton

Apa Peran fungsi Tilakoid dalam Fotosintesis

Reaksi yang dilakukan dalam tilakoid termasuk fotolisis air, rantai transpor elektron, dan sintesis ATP. Pigmen fotosintesis (mis., Klorofil) tertanam ke dalam membran tilakoid, menjadikannya sebagai tempat reaksi bergantung cahaya dalam […]

Pengertian tilakoid

Tilakoid adalah struktur seperti membran yang terikat pada lembaran yang merupakan tempat reaksi fotosintesis terang pada kloroplas dan cyanobacteria. Tilakoid adalah lokasi yang mengandung klorofil yang digunakan untuk menyerap cahaya […]