Pengertian hipertonik

Hipertonik berkaitan dengan hipertensi. Dalam kedokteran, hipertonik dikatakan otot yang terlalu tegang. Dalam kimia, hipertonik dikatakan sebagai larutan, yang memiliki tekanan osmotik lebih besar daripada yang lain dengan yang dibandingkan; Juga dikatakan larutan yang memiliki…