Pengertian Sabana

Ketika Anda mempelajari ilmu geografi, pernahkan Anda mendengar kata sabana? Sabana sendiri merupakan sebutan untuk sebuah padang rumput yang luas dan ditumbuhi dengan semak-semak atau perdu serta dikelilingi oleh pepohonan…