Bicara mengenai permukaan bumi, kenampakan bumi, bencana alam dan semua yang berkaitan dengan alam pasti membuat banyak sekali pertanyaan yang timbul. Dengan adanya ilmu Pengetahuan Sosial membuat pertanyaan-pertanyaan itu satu persatu terjawab. Salah satu bencana alam yang sesaat setelah kejadian mempunyai...