Diatropisme

Persamaan Diatropisme dan Tektonisme? Geografi

Persamaan Diatropisme dan Tektonisme?

Bicara mengenai permukaan bumi, kenampakan bumi, bencana alam dan semua yang berkaitan dengan alam pasti membuat banyak sekali pertanyaan yang timbul. Dengan adanya ilmu Pengetahuan Sosial membuat pertanyaan-pertanyaan itu satu persatu terjawab. Salah satu bencana alam yang sesaat setelah kejadian mempunyai bekas adalah gempa bumi. Secara kasap mata memang pergeseran lempeng ataupun permuk…