Atom dengan inti yang tidak stabil merupakan radioaktif. Untuk menjadi lebih stabil, inti menjalani peluruhan radioaktif. Dalam peluruhan radioaktif, inti memancarkan energi dan biasanya partikel materi juga. Ada beberapa jenis peluruhan radioaktif, termasuk perluruhan alpha, beta, dan gamma. Energi akan dipancarkan...