Tag: Sebutkan tiga macam sunnah?

Ada tiga macam sunnah. Yang pertama adalah sabda Nabi – Sunnah Qawliyyah/Hadis. Yang kedua adalah tindakan nabi – Sunnah Al Filiyya. Jenis terakhir dari Sunnah adalah praktik yang berlaku pada masa Muhammad yang tidak dia lawan – Sunnah Taqriyyah.