Tag: Apa hal yang paling aneh di alam semesta?

Sembilan objek paling misterius di alam semesta

  • Nebula Persegi Panjang Merah.
  • Planet Sembilan.
  • Galaksi X.
  • Elst-Pizarro.
  • Bintang Tabby.
  • FRB 121102.
  • Objek Hoag.
  • Segitiga Bermuda luar angkasa.