Teknik Dasar Lompat Tinggi Gaya Straddle

Gaya straddle menempatkan titik berat badan sedikit di atas mistar. Satu hal yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi titik berat badan yang harus diangkat, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Dengan demikian, jika kekuatan tolakan yang sama dikerahkan untuk melompat dengan gaya yang berbeda, gaya yang satu akan memberikan hasil yang lebih baik daripada gaya yang lainnya.

Perbedaan antara gaya straddle dengan gaya yang Iainnya dapat dilihat dari pelaksanaannya, yaitu saat melewati mistar yang mengharuskan kaki dibuka lebar hingga sebelum pelaksanaan pendaratan.

Teknik Dasar Lompat Tinggi Gaya Straddle

Teknik dasar dalam lompat tinggi gaya guling perut (straddle) adalah sebagai berikut:

Awalan

Awalan lompat tinggi gaya straddle dilakukan dalam garis lurus yang menyerong dari permukaan depan matras pendaratan.

Sudut yang disarankan adalah 450 – 550 terhadap letak mistar. Dalam melakukan awalan diperlukan kecepatan guna memberikan momentum terhadap badan untuk melewati mistar. Oleh sebab itu, awalan dilakukan dengan kecepatan tinggi.

Perhatikan gambar berikut!

Tolakan

Tolakan adalah proses mengubah momentum horizontal dari awalan menjadi momentum vertical yang diperlukan untuk melewati mistar. Tolakan kaki tumpu dalam lompat tinggi harus kuat untuk menghasilkan gerakan naik yang maksimum. Untuk mencapai hal tersebut, langkah akhir agak lebih lebar dengan sikap badan agak menengadah disertai gerakan ayunan ke atas untuk membantu mengangkat titik berat badan Iebih tinggi.

Setelah kaki kanan diayunkan ke atas dan badan terangkat dengan kaki tumpu lepas dari tanah, kaki ayun tersebut tidak lurus lagi. Ayunan kaki lebih tinggi daripada kepala dan melewati mistar lebih dulu daripada bagian badan yang lain dan diusahakan agar lengan kiri tidak sampai menyentuh mistar.

Saat melayang di atas mistar

Setelah mencapai tinggi maksimum, badan diputar ke kiri penuh dengan kepala mendahului melewati mistar, perut dan dada menghadap kebawah. Kaki tumpuan yang semula bergantung, ditarik dalam sikap kangkang. Pada saat ini, kaki kanan sudah turun dan tangan sudah bersiap-siap membantu mendarat.

Teknik mendarat

Jika tempat pendaratan menggunakan matras maka pelompat dapat langsung jatuh bertumpu pada pinggang. Akan tetapi, apabila menggunakan bak pasir, kaki ayun dan kedua tangan harus menjadi tumpuan.

Perhatikan gambar berikut!

straddle teknik mendarat

Related Posts