Category: Religi

Setia Menurut Pandangan Islam

setia kawan

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap setia atas suatu kebenaran dalam kehidupannya, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: Artinya : ‚ÄúDari Abi Amrah bin Supyan bin Abdullah berkata: Aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam sehingga aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau. Rasulullah […]

Arti Berhati Lembut dan Ciri-cirinya

gambar kartun islami

Berhati lembut dapat diartikan halus budi, baik hati, sopan dalam berucap dan santun dalam bertindak. Sikap berhati lembut merupakan salah satu ciri akhlak terpuji yang harus dipegang teguh oleh setiap manusia. Sebab sikap berhati lembut dapat membawa kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa setiap muslim harus senantiasa […]

Hisham.id © 2017 Frontier Theme