Apakah fungsi Sel leher (koanosit) pada porifera

Sel-sel leher atau sel kolar berfungsi untuk menggerakan flagela mereka bolak-balik untuk memaksa air bergerak melalui porifera. Sel-sel leher juga mengambil potongan-potongan kecil dari makanan yang dibawa bersama air.
Sel-sel leher atau sel kolar berfungsi untuk menggerakan flagela mereka bolak-balik untuk memaksa air bergerak melalui porifera. Sel-sel leher juga mengambil potongan-potongan kecil dari makanan yang dibawa bersama air.

Porifera ditutupi dengan pori-pori kecil yang disebut ostia, yang menyebabkan sistem kanal internal. Saluran ini akhirnya menyebabkan satu atau lebih besar lubang yang disebut oskula. Kanal-kanal pada porifera memiliki ruang yang dilapisi dengan sel leher. Sel-sel leher memiliki bagian lengket berbentuk corong kerah dan cambuk seperti rambut yang disebut dengan flagel. Sebuah sel disebut amebosit mengambil makanan yang dijemput oleh sel kerah ke sel lain kedalam porifera. Sel-sel leher juga disebut koanosit.

Apakah fungsi Sel leher (koanosit) pada porifera 1

Tinggalkan Balasan