Jenis hormon tumbuhan dan fungsinya

c . Giberelin
1) Merangsang perkembangan bunga dan buah.
2) Menghilangkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan.
3) Merangsang pembelahan dan pemanjangan sel.
4) Merangsang perkecambahan biji dan mengendurkan cadangan makanan dari endosperma untuk pertumbuhan embrio.

d. Etilen
1) Mempercepat pertumbuhan bunga.
2) Menyebabkan buah menjadi masak.
3) Menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kukuh dan tebal.

e. Sitokinin
1) Merangsang pembelahan sel.
2) Menghambat dominansi apikal.
3) Merangsang pembentukan akar dan batang.
4) Menunda pengguguran daun.
5) Mempercepat pertumbuhan memanjang