Apa fungsi Apoenzim

Apoenzim, bentuk enzim yang tidak aktif, masih mampu mengikat substrat dengan afinitas yang sebanding dengan holoenzim, tetapi mereka tidak mampu mengubah substrat menjadi produk. Pengikatan substrat ke apoenzim dapat menghasilkan perubahan konformasi yang dapat dengan…