Pertanyaan: Apa itu Digital dalam Ilmu Komputer?

Digital menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua keadaan: positif dan non-positif. Positif dinyatakan atau diwakili oleh angka 1 dan non-positif dengan angka…

Read more