Tiga bilangan bulat berurutan berjumlah 51. Berapa bilangan bulat ini?

Tiga bilangan bulat berurutan berjumlah 51. Berapa bilangan bulat ini?

Penyelesaian:

Berturut-turut berarti barisan yang tidak terputus atau mengikuti terus menerus sehingga bilangan bulat berurutan mengikuti barisan dimana setiap bilangan berikutnya lebih banyak satu dari bilangan sebelumnya. Dalam himpunan bilangan bulat berurutan, mean dan median adalah sama

Misalkan tiga bilangan bulat berurutan adalah x, x+1 dan x+2.

Sesuai pertanyaan

x + (x+1) + (x+2) = 51

3x + 3 = 51

3x = 51 – 3

3x = 48

x = 48/3

x = 16

Jadi, bilangan bulatnya adalah

x = 16

x + 1 = 17

x + 2 = 18

Tiga bilangan bulat berurutan adalah 16, 17, dan 18

10