Apa saja contoh ikatan kovalen dan ion?

Apa saja contoh ikatan kovalen dan ion?

Penyelesaian:

Ikatan Kimia mengacu pada pembentukan ikatan kimia antara dua atau lebih atom, molekul, atau ion untuk menimbulkan senyawa kimia. Ketika zat berpartisipasi dalam ikatan kimia dan menghasilkan senyawa, stabilitas senyawa yang dihasilkan dapat diukur dengan jenis ikatan kimia yang dikandungnya. Berbagai jenis ikatan kimia adalah,

Ikatan kovalen

Ikatan Ionik

Ikatan Hidrogen

Ikatan Kutub

Ikatan kovalen

Pembagian elektron antar atom disebut sebagai ikatan kovalen. Bentuk ikatan kimia ini khas dalam senyawa berbasis karbon. Pasangan elektron yang digunakan bersama oleh dua atom sekarang meluas di sekitar inti atom, yang mengarah pada pembentukan molekul.

Contoh ikatan kovalen

Karbon dioksida

Nitrogen

Air

Oksigen

Ikatan ionik

Ikatan elektrovalen atau ion adalah ikatan yang diciptakan oleh gaya tarik elektrostatik yang kuat antara dua spesies bermuatan positif dan negatif. Ion bermuatan positif dan negatif membentuk kisi kristal, yang distabilkan oleh energi yang dikenal sebagai entalpi kisi.

Contoh ikatan ion

NaF – Natrium Fluorida

KF – Kalium Fluorida

KI – Kalium Iodida

BeO – Berilium Oksida

Cs 2 O – Cesium Oksida

CaF 2 – Kalsium Fluorida

LiNO 3 – Litium Nitrat

5