Rangkaian sel hidup yang dihubungkan oleh plascarasmata adalah

Air diserap oleh rambut akar dari tanah. Ini melewati epidermis, korteks, endodermis, strip casparian dan perisikel dan xilem. Setelah mencapai xilem, ia ditarik ke atas oleh tarikan transpirasional.

Penyerapan simplas adalah jenis penyerapan di mana air bergerak melalui koneksi sitoplasma antara dua sel yang dikenal sebagai plascarasmata.

Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan D.

Pertanyaan: Rangkaian sel hidup yang dihubungkan oleh plascarasmata adalah

  • Jaringan kulit
  • Kompleks tanah
  • Ruang bebas Donnan
  • Simplas